ประวัติเจ้าของเว็บ

22 ก.พ.

ชื่อ นางสาวรุ่งทิพย์  ธงภูเขียว
อายุ 18 ปี
ชื่อเล่นทิพย์
เกิด 13 มิถุนายน 2536
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม

ในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเรื่องเกี่ยวกับอาเซี่ยน
ซึ่งมีทั้งกฎการเข้าอาเซี่ยนและข้อตกลงต่างๆที่ช่วยกันจัดทำขึ้นอีกทั้งยังมีเรื่องที่น่าสนใจอาทิเช่น
เกี่ยวกับนักร้องดาราขวัญใจของทุกคน

Advertisements